Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Terapia ciężkiej postaci astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc u pacjentów z otyłością

Terapia ciężkiej postaci astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc u pacjentów z otyłością

W ostatnich dekadach obserwuje się ogólnoświatową epidemię otyłości. Zjawisko to dotyczy wszystkich grup wiekowych, także dzieci, na wszystkich kontynentach. Pomiędzy 1980 a 2000 r. zaobserwowano wzrost o 50% częstości występowania otyłości u dzieci, młodzieży i dorosłych w USA (1). W tym samym czasie nastąpił 73% wzrost częstości występowania astmy u mieszkańców USA...

Znaczenie witaminy D w strategii zdrowia publicznego: jej rola  w zapaleniach dróg oddechowych

Znaczenie witaminy D w strategii zdrowia publicznego: jej rola w zapaleniach dróg oddechowych

Zdrowie publiczne opiera się na epidemiologii, profilaktyce i promocji zdrowia. Odnosi się do schorzeń powszechnie występujących i takich, którym daje się zapobiegać. Konieczne jest więc rozpoznanie czynników warunkujących występowanie tych schorzeń.

Szczepionka przeciw meningokokom B. Rekombinowane białka zamiast  polisacharydów skoniugowanych  z białkami. Koncepcja na przyszłość?

Szczepionka przeciw meningokokom B. Rekombinowane białka zamiast polisacharydów skoniugowanych z białkami. Koncepcja na przyszłość?

Pneumokok, meningokok i pałeczka hemofilna typu b stanowią szczególne zagrożenie jako przyczyny najcięższych, tzw. inwazyjnych zakażeń, tj. infekcji przestrzeni organizmu zwykle jałowych, takich jak opony mózgowo-rdzeniowe (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych [ZOMR]), krew (od skąpoobjawowej bakteriemii po pełnoobjawową posocznicę z towarzyszącym wstrząsem, wykrzepianiem wewnątrznaczyniowym, zatorami bakteryjnymi, martwicą narządów i dystalnych części kończyn), a także niekiedy otrzewnej i stawów

Wielokierunkowe spojrzenie na witaminę D

Wielokierunkowe spojrzenie na witaminę D

W 1922 r. McCollum odkrył witaminę D, która początkowo była identyfikowana z regulowaniem metabolizmu kości, gospodarką wapniową oraz występowaniem krzywicy u niemowląt. Odkrycie receptora witaminy D (VDR) było przełomowym momentem w badaniach nad jej funkcją, ponieważ skierowało ich rozwój w stronę poszukiwania innych, pozaszkieletowych funkcji tego związku...

Nebulizacja praktyczna w pytaniach i odpowiedziach

Nebulizacja praktyczna w pytaniach i odpowiedziach

W leczeniu chorób układu oddechowego dysponujemy wieloma metodami i technikami terapeutycznymi. Jedną z najpowszechniejszych i najlepszych metod leczenia jest terapia inhalacyjna. Wśród różnych sposobów dostarczania leku do układu oddechowego po jego aerolizacji, ważne miejsce zajmuje nebulizacja. Jest to skuteczny sposób leczenia, choć – by osiągnąć odpowiednią skuteczność kliniczną – konieczne jest spełnienie kilku warunków...

Różnice między lekiem a suplementem diety – czy wszyscy o nich pamiętamy?

Różnice między lekiem a suplementem diety – czy wszyscy o nich pamiętamy?

Rynek suplementów diety, zarówno w Polsce jak i na świecie, rośnie w ostatnich latach bardzo dynamicznie. Jego wartość w naszym kraju wyniosła w 2014 r. ok. 3,5 mld złotych, a jego wzrost w następnych latach utrzyma się na poziomie 10% rocznie. Liczby te oznaczają tysiące preparatów, których stosowanie – podążając za informacjami na opakowaniach, a także reklamami w radiu, telewizji czy prasie – zalecane jest w leczeniu różnych przypadłości i chorób...

Ocena suplementacji chromem (III) u osób otyłych ze współistniejącą cukrzycą typu 2 – przegląd literatury naukowej

Ocena suplementacji chromem (III) u osób otyłych ze współistniejącą cukrzycą typu 2 – przegląd literatury naukowej

Otyłość, jako choroba cywilizacyjna o podłożu metabolicznym, jest obecnie uznawana za jedno z największych zagrożeń zdrowia i życia człowieka. Według definicji, polega ona na patologicznym nagromadzeniu tkanki tłuszczowej w organizmie, które przekracza jego fizjologiczne potrzeby i możliwości adaptacyjne. Pierwszym stadium otyłości jest nadwaga, czyli nadmierna masa ciała...

Przewlekła pokrzywka spontaniczna – nowoczesne postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne

Przewlekła pokrzywka spontaniczna – nowoczesne postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne

Pokrzywka jest chorobą charakteryzującą się wysiewem bąbli i/lub powstawaniem obrzęku naczynioruchowego. Rozpoznanie pokrzywki jako odrębnej jednostki chorobowej zawsze wymaga przeprowadzenia diagnostyki różnicowej, mającej na celu wykluczenie chorób, w których bąble i obrzęk naczynioruchowy mogą być jedynie objawem...

Diagnostyka i leczenie zaparć

Diagnostyka i leczenie zaparć

Zaparcie to przewlekła i uciążliwa przypadłość coraz częściej dotycząca różnych grup pacjentów. Dolegliwość ta może być przyczyną znacznego dyskomfortu i obniżenia jakości życia, stanowi także istotne obciążenie socjalne i ekonomiczne. Zaparcie dotyczy ok. 16% populacji, a po 60. roku życia 2-krotnie więcej, ok. 33%...

Wybrane aspekty dotyczące żywienia w chorobach układu pokarmowego

Wybrane aspekty dotyczące żywienia w chorobach układu pokarmowego

Niedożywienie występuje u 30–50% chorych przyjmowanych do szpitali i niestety u ok. 70% spośród nich pogłębia się w ciągu pierwszych 10–14 dni hospitalizacji. Można temu zapobiec jedynie poprzez wczesne rozpoznanie niedożywienia towarzyszącego chorobie i zwrócenie uwagi na właściwe odżywianie się pacjenta już po przyjęciu do szpitala...

Zespół rozrostu flory bakteryjnej jelita cienkiego (SIBO)

Zespół rozrostu flory bakteryjnej jelita cienkiego (SIBO)

W ostatnich latach coraz większą uwagę zwraca się na mikroflorę kolonizującą ludzki przewód pokarmowy i jej rolę, zarówno w utrzymywaniu dobrostanu, jak też w stanach patologicznych związanych z jej zaburzeniami. Mikrobiom bakteryjny jest istotnym czynnikiem, który wpływa na regulację procesów trawiennych, bierze udział w wytwarzaniu niektórych witamin...

Zespół jelita nadwrażliwego (IBS) – diagnostyka i leczenie

Zespół jelita nadwrażliwego (IBS) – diagnostyka i leczenie

Zespół jelita nadwrażliwego (irritable bowel syndrome, IBS) stawia duże wyzwanie medycynie XXI wieku. To najczęściej diagnozowany zespół objawów ze strony chorób układu pokarmowego, a także przyczyna największej liczby wizyt u lekarzy pierwszego kontaktu, jak i skierowań do hospitalizacji w oddziałach gastroenterologicznych...

Niedokrwistość z niedoboru żelaza w chorobach układu pokarmowego – kiedy leczymy preparatami dożylnymi żelaza

Niedokrwistość z niedoboru żelaza w chorobach układu pokarmowego – kiedy leczymy preparatami dożylnymi żelaza

Niedokrwistość to zmniejszenie stężenia hemoglobiny (Hg), hematokrytu (Ht) i erytrocytów we krwi o co najmniej 2 odchylenia standardowe od wartości podstawowych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określiła dolną granicę stężenia hemoglobiny i hematokrytu w zależności od wieku i płci...

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 2268 comment 42

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?