Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Krztusiec – choroba, której znowu trzeba się obawiać?

Krztusiec – choroba, której znowu trzeba się obawiać?

Krztusiec w powszechnym przekonaniu, zarówno pacjentów, jak i lekarzy, jest chorobą rzadką, dzięki prowadzonemu w naszym kraju od kilkudziesięciu lat programowi szczepień ochronnych (PSO). W świadomości wielu lekarzy nie stanowi on schorzenia, o którym myśli się w pierwszej kolejności, rozpoznając infekcję dróg oddechowych.

Utajone zakażenie prątkami gruźlicy – czym naprawdę jest, kiedy i jak je diagnozować, jak prawidłowo leczyć?

Utajone zakażenie prątkami gruźlicy – czym naprawdę jest, kiedy i jak je diagnozować, jak prawidłowo leczyć?

W ostatnich latach WHO wyraźnie podkreśla bardzo istotną rolę leczenia profilaktycznego LTBI w ograniczeniu zachorowań na gruźlicę. Rozpoznawanie i leczenie utajonego zakażenia M. tuberculosis jest jedną z postulowanych metod mających ułatwić realizację ambitnych planów WHO dotyczących zakończenia globalnej epidemii gruźlicy.

Hipochondria wczoraj i dziś

Hipochondria wczoraj i dziś

Słowo “hipochondria” należy do najstarszych medycznych pojęć. Starożytni Grecy używali terminu hypokhondrias (pod żebrami) dla oznaczenia nieokreślonej wewnętrznej dolegliwości, wywołującej lęk i cierpienie.

Medycyna a koniec życia

Medycyna a koniec życia

Fakty są następujące: dzisiaj rodzimy się, żyjemy i umieramy „w” medycynie (a niekiedy, niestety, „z powodu” medycyny). W krajach rozwiniętych 70% ludzi umiera w szpitalu, co sprawia, że cały szereg sondaży opinii publicznej wskazuje na nieludzkie warunki końca naszego życia.

Stan nagły oraz stan nagłego zagrożenia zdrowotnego a uprawnienia członków personelu medycznego wobec osób agresywnych

Stan nagły oraz stan nagłego zagrożenia zdrowotnego a uprawnienia członków personelu medycznego wobec osób agresywnych

Personel medyczny coraz częściej pada ofiarą agresji ze strony pacjentów oraz osób postronnych (najczęściej bliskich, towarzyszących chorym). Dane opublikowane przez Komendę Główną Policji są alarmujące.

Motywowanie kadry medycznej zatrudnionej na umowach kontraktowych

Motywowanie kadry medycznej zatrudnionej na umowach kontraktowych

Od dłuższego czasu na rynku usług zdrowotnych obserwuje się tendencję do zatrudniania personelu medycznego na zasadach umów cywilnoprawnych, zwanych powszechnie „kontraktami”, które w wielu placówkach stopniowo wypierają umowy o pracę.

Gruźlica wielolekooporna – narastający problem; aktualne zalecenia WHO

Gruźlica wielolekooporna – narastający problem; aktualne zalecenia WHO

Zgodnie z szacunkami Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization, WHO) w 2014 r. 480 tys. osób na świecie zachorowało na gruźlicę wielolekooporną (multidrug-resistant tuberculosis, MDR-TB). Najwyższe odsetki MDR-TB wśród ogółu chorych na gruźlicę stwierdza się na Białorusi, w Estonii, Kazachstanie, także na Ukrainie i w Rosji. Polska jest w grupie krajów o małym rozpowszechnieniu MDR-TB (

Diagnostyka i leczenie chorób pasożytniczych przewodu pokarmowego

Diagnostyka i leczenie chorób pasożytniczych przewodu pokarmowego

Mimo postępu medycyny w diagnostyce i terapii, choroby pasożytnicze przewodu pokarmowego zalicza się do największych problemów zdrowotnych współczesnego świata. Liczbę zarażonych pasożytami jelitowymi pod koniec XX wieku szacowano na ponad 2 mld, a żyjących w rejonach endemicznego występowania patogennych helmintów i pierwotniaków na ponad 5 mld.

Półpasiec – objawy kliniczne,  leczenie i profilaktyka

Półpasiec – objawy kliniczne, leczenie i profilaktyka

Wirus ospy wietrznej i półpaśca (VZV) należy do rodziny wirusów opryszczki. Zakażenia tymi wirusami są powszechne. Pierwotne zakażenie VZV (ospa wietrzna) obejmuje skórę i błony śluzowe, a jego następstwem jest wnikanie wirusa do zakończeń nerwów czuciowych i ich transport aksonalny do neuronów zwojów grzbietowych, nerwów czaszkowych oraz zwojów autonomicznego układu nerwowego.

Szczepionka przeciw meningokokom B. Rekombinowane białka zamiast  polisacharydów skoniugowanych  z białkami. Koncepcja na przyszłość?

Szczepionka przeciw meningokokom B. Rekombinowane białka zamiast polisacharydów skoniugowanych z białkami. Koncepcja na przyszłość?

Pneumokok, meningokok i pałeczka hemofilna typu b stanowią szczególne zagrożenie jako przyczyny najcięższych, tzw. inwazyjnych zakażeń, tj. infekcji przestrzeni organizmu zwykle jałowych, takich jak opony mózgowo-rdzeniowe (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych [ZOMR]), krew (od skąpoobjawowej bakteriemii po pełnoobjawową posocznicę z towarzyszącym wstrząsem, wykrzepianiem wewnątrznaczyniowym, zatorami bakteryjnymi, martwicą narządów i dystalnych części kończyn), a także niekiedy otrzewnej i stawów

Pomóż nam w rozwoju portalu. Wypełnij ankietę.

Pomóż nam w rozwoju portalu. Wypełnij ankietę.

poll 2 comment 0

Drodzy Czytelnicy, ponieważ chcielibyśmy, aby portal Esculap był jeszcze ciekawszy, prosimy Was o wskazanie, jakie treści powinny pojawiać się w nim najczęściej: