Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Działalność filii podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązkami rastrowymi

Działalność filii podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązkami rastrowymi

Jakie warunki musi spełniać filia świadczeniodawcy, udzielającego pomocy w zakresie POZ? W szczególności problem dotyczy zakresu minimalnego czasu, w jakim filia jest zobowiązana pozostawać w gotowości do udzielania świadczeń (być otwarta dla pacjentów).

Aktywa trwałe sp-zoz a możliwość wynajmu części powierzchni szpitala

Aktywa trwałe sp-zoz a możliwość wynajmu części powierzchni szpitala

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej gospodaruje posiadanym mieniem. Co do zasady gospodarowanie jest ograniczone do sprawowania bieżącego zarządu nad mieniem, a w szczególności nad najważniejszym składnikiem w postaci posiadanej nieruchomości.

Hormonalne aspekty zaburzeń odżywiania

Hormonalne aspekty zaburzeń odżywiania

Nadmierna masa ciała jest nie tylko problemem medycznym, który powoduje 10–13% przedwczesnych zgonów w regionie europejskim, ale również ekonomicznym, gdyż koszty związane z otyłością stanowią 2–7% nakładów na ochronę zdrowia w całej Europie. Według WHO, na świecie żyje ok. 1,6 mld osób z nadwagą oraz 522 mln osób otyłych.

Zachowania zdrowotne chorych na cukrzycę typu 2

Zachowania zdrowotne chorych na cukrzycę typu 2

Badacze prognozują, że do 2030 roku populacja chorych na cukrzycę dojdzie do 360 mln wśród całej ludzkości. W badaniach wykazano, że obecność cukrzycy wzrasta w każdej grupie wiekowej, ale szczególnie zwrócono uwagę przy tym na osoby w wieku średnim, czyli od 40. do 65. roku życia.

Przyczyny i możliwości leczenia otyłości u dzieci i młodzieży

Przyczyny i możliwości leczenia otyłości u dzieci i młodzieży

Nadwaga i otyłość dotyczy kilkunastu procent dzieci i młodzieży w Polsce. Można więc uznać, że średnio co dziesiąte dziecko w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym (1–6 lat) oraz co siódmy nastolatek będący podopiecznym lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), jest pacjentem co najmniej z nadwagą.

Witold i Tadeusz Orłowscy – ojciec i syn

Witold i Tadeusz Orłowscy – ojciec i syn

Dwie rocznice zbiegły się na przełomie lat 2016/2017: 50-lecie śmierci prof. Witolda Orłowskiego (1874-1966) i 100-lecie urodzin prof. Tadeusza Orłowskiego (1917-2008). Obydwaj zapisali się trwale w historii medycyny. Imię pierwszego nosi Szpital Czerniakowski, imię drugiego nadano Instytutowi Transplantologii, który stworzył.

Co z testami na obecność koronawirusa?

Co z testami na obecność koronawirusa?

poll 183 comment 2

Jaki jest obecnie najważniejszy problem w zlecaniu / uzyskiwaniu wyników testów na obecność koronawirusa u Państwa pacjentów?