Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Stosowanie insuliny w leczeniu cukrzycy w Polsce na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia (2008–2010)

Stosowanie insuliny w leczeniu cukrzycy w Polsce na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia (2008–2010)

Zgodnie z definicją przyjętą przez Grupę Konsultacyjną WHO (1999) cukrzyca jest chorobą metaboliczną o różnej etiologii oraz skutkach dla zdrowia pacjenta. Charakteryzuje się zaburzeniami metabolizmu węglowodanów, tłuszczów, białek ze względu na zaburzone wydzielanie i/lub działanie insuliny...

Metody oceny leczenia zespołu stopy cukrzycowej

Metody oceny leczenia zespołu stopy cukrzycowej

Zespół stopy cukrzycowej (ZSC) to jedno z poważniejszych powikłań wieloletniej, źle kontrolowanej cukrzycy. Wśród powikłań cukrzycy owrzodzenia w ZSC stanowią główną przyczynę hospitalizacji. Niejednokrotnie powstanie trudno gojącego się owrzodzenia z zakażeniem wiąże się z koniecznością amputacji, których liczba w Polsce stale wzrasta (zgodnie z danymi statystycznymi NFZ na rok 2011)...

Rola leczenia żywieniowego w cukrzycy

Rola leczenia żywieniowego w cukrzycy

Cukrzyca jest zaliczana do chorób cywilizacyjnych, z powodu ciągłego wzrostu zapadalności i chorobowości na cukrzycę zaczęto używać terminu „epidemia cukrzycy”. Szacuje się, że ogólnoświatowa chorobowość z powodu cukrzycy i nieprawidłowej tolerancji glukozy w 2011 r. wyniosła 366 mln osób, a w 2030 wyniesie 439 mln...

Dieta po operacjach laryngologicznych u dzieci

Dieta po operacjach laryngologicznych u dzieci

Operacje laryngologiczne u dzieci, a szczególnie zabieg wycięcia migdałków, są jednymi z najczęściej wykonywanych w wieku rozwojowym. Dzieci po operacji mają trudności w przełykaniu i w konsekwencji niechętnie jedzą i piją. Największa intensywność bólu przypada na pierwsze 24 godziny po zabiegu. Zgodnie z doniesieniami w dostępnej literaturze często spotykanym problemem, który dotyczy ponad połowy dzieci, są nudności i wymioty...

Probiotyki w praktyce lekarza pierwszego kontaktu. Część II

Probiotyki w praktyce lekarza pierwszego kontaktu. Część II

W ostatnich latach badania nad szczepami probiotycznymi stały się przedmiotem dużej liczby doniesień naukowych o znaczeniu klinicznym. Powszechna dostępność probiotyków oraz ich reklamowanie jako produktów spożywczych i suplementów diety doprowadziła do nadużywania teorii probiozy i powstania błędnych przekonań na temat ich „cudotwórczego” działania.

Probiotyki a układ pokarmowy człowieka

Probiotyki a układ pokarmowy człowieka

W ciągu ostatnich lat w mediach oraz praktycznie w każdym z miesięczników tzw. prasy kolorowej można usłyszeć i przeczytać o probiotykach. Zaleca się ich stosowanie w trakcie biegunek, jak i w innych chorobach układu pokarmowego. Są dostępne bez recepty w aptekach. Czy jednak pacjenci mają szczegółową wiedzę o tych produktach? Czy nie są nadużywane? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Nieżyty nosa u dzieci – czy to tylko alergia?

Nieżyty nosa u dzieci – czy to tylko alergia?

Nieżyty nosa u najmłodszych dzieci (poniżej 5. r.ż.) sprawiają wiele kłopotów pacjentom, ich rodzicom, lekarzom rodzinnym i pediatrom. Najczęściej w praktyce lekarskiej spotykamy się z ostrymi nieżytami nosa i zatok o etiologii wirusowej. Rozpoznanie w większości przypadków nie budzi wątpliwości, choroba trwa 7–14 dni i mija w wyniku leczenia objawowego...

Suplementacja witaminy D u ludzi dorosłych

Suplementacja witaminy D u ludzi dorosłych

Badania nad witaminą D trwają już od lat 30. ubiegłego stulecia i nadal ujawniane są nowe jej właściwości i działania w organizmie człowieka. Wykrycie receptorów dla aktywnej formy witaminy D, 1,25 dwuhydroksywitamina [1,25(OH)2D]-vitamin D receptor (VDR), było przełomem w badaniach nad witaminą D. O ile początkowo VDR poszukiwano w tzw. klasycznych organach i tkankach zaangażowanych w utrzymaniu homeostazy mineralnej ustroju: jelito, nerka, kość, przytarczyce, to z czasem jego obecność stwierdzono w różnych innych tkankach i rodzajach komórek.

Kuchnia 80-latka

Kuchnia 80-latka

Starzenie się jest procesem nieodwracalnym, na który wpływa wiele czynników. Istotnym elementem wpływającym na przebieg tego procesu jest styl życia, w tym także sposób odżywiania, stosowanie używek czy aktywność fizyczna. Oprócz ograniczeń w dostępie do żywności, wynikających w przypadku osób po 80. roku życia często z możliwości finansowych i sprawności fizycznej, ważną przyczyną nieprawidłowego odżywiania jest brak wiedzy na ten temat i dawne nawyki żywieniowe.

Analiza porównawcza stanu zdrowia kobiet  aktywnych i nieaktywnych fizycznie z BMI  25 kg/m² z uwzględnieniem sposobu żywienia i stanu odżywienia

Analiza porównawcza stanu zdrowia kobiet aktywnych i nieaktywnych fizycznie z BMI 25 kg/m² z uwzględnieniem sposobu żywienia i stanu odżywienia

Już Hipokrates dostrzegał korzyści z aktywnego trybu życia. Twierdził, że „wszystkie znaczące części ciała, jeżeli używane umiarkowanie i ćwiczone w wysiłku, do którego są przeznaczone, stają się zdrowe, dobrze rozwinięte i starzeją się wolniej. Jeżeli są nieużywane i pozostawione w bezczynności, stają się podatne na choroby, upośledzone w rozwoju i starzeją się szybciej”. Jego obserwacje potwierdzono w licznych badaniach.

Alergia pokarmowa - narastający problem w praktyce lekarskiej

Alergia pokarmowa - narastający problem w praktyce lekarskiej

Należy jednak pamiętać, że - według ostatnich zaleceń Światowej Organizacji Alergii (World Allergy Ogranization, WAO) z 2003 roku (2) - określenie „alergia pokarmowa”, powinno być stosowane jedynie do scharakteryzowania objawów wywołanych reakcjami IgE-zależnymi. Niepożądane reakcje na pokarmy mogą mieć inne mechanizmy: immunologiczne lub nieimmunologiczne. Reakcje nieimmunologiczne to reakcje toksyczne, pseudoalergie, których przyczyną są związki chemiczne czynne biologicznie lub farmakologiczne, takie jak: histamina, serotonina, tyramina i glutaminian sodu.

Probiotyki w zapobieganiu i leczeniu zakażeń dróg oddechowych

Probiotyki w zapobieganiu i leczeniu zakażeń dróg oddechowych

Zakażenia górnych dróg oddechowych (zapalenie gardła i migdałków podniebiennych, zatok, ucha środkowego, nagłośni, krtani) i dolnych (zapalenie oskrzeli, oskrzelików, płuc) należą do najczęstszych schorzeń, z którymi styka się lekarz praktyk. Większość zakażeń dróg oddechowych ma etiologię wirusową, zdecydowanie rzadziej wywoływane są przez bakterie. Zmniejszenie ryzyka chorób infekcyjnych układu oddechowego ma znaczenie w każdym wieku, szczególnie zaś w grupach ryzyka (np. dzieci uczęszczające do przedszkola lub żłobka, osoby w podeszłym wieku) i jest ważnym zadaniem dla służby zdrowia.

Probiotyki w alergii - fakty i mity

Probiotyki w alergii - fakty i mity

Uważa się, że jednym z elementów odpowiedzialnych za wzrost częstości zachorowań u dzieci na choroby alergiczne jest nieprawidłowy skład flory bakteryjnej. Błona śluzowa jelita wymaga ekspozycji na bakterie w celu rozwoju układu odpornościowego, w tym immunologicznej tolerancji. Skład mikroflory przewodu pokarmowego noworodka i niemowlęcia zależy od sposobu porodu, karmienia i przebytych infekcji. Dlatego też rozumienie roli probiotyków w fizjologii ludzkiego organizmu stało się ważnym i często dyskutowanym zagadnieniem.

Kiedy powinno się stosować probiotyki?

Kiedy powinno się stosować probiotyki?

Zgodnie z definicją FAO/WHO, probiotyki to żywe drobnoustroje, które podawane w odpowiednich ilościach wywierają korzystny efekt zdrowotny. W przyszłości definicja ta ulegnie prawdopodobnie modyfikacji, ponieważ z badań przeprowadzonych na zwierzętach wynika, że niektóre skutki działania probiotyków można uzyskać za pomocą zabitych bakterii lub nawet DNA bakteryjnego.

Czy potrafimy leczyć otyłość?

Czy potrafimy leczyć otyłość?

Otyłość to pandemia XXI wieku, będąca zagrożeniem nie tylko dla zdrowia, ale także dla życia. W 2000 roku na świecie zmarło z powodu otyłości około 3mln osób (1). Jednak w różnych grupach wiekowych zależność między BMI i WHR a śmiertelnością z wszystkich przyczyn jest złożona i przybiera kształt litery U z najniższym punktem w okolicy BMI 25 kg/m2, a ponadto związana jest z płcią (większe ryzyko u kobiet) i wiekiem.

Terapia niedożywienia u dorosłych. Co może zrobić lekarz rodzinny?

Terapia niedożywienia u dorosłych. Co może zrobić lekarz rodzinny?

Zaniechanie interwencji żywieniowej u chorego niedożywionego, niezależnie od stadium niedożywienia i towarzyszących schorzeń, przekreśla szanse na zwycięską walkę z chorobą. Brak reakcji lekarza na niedożywienie jest skazaniem pacjenta na przyspieszenie i pogorszenie przebiegu choroby, z kolei odżywianie adekwatne do zapotrzebowania chorego stwarza doskonałą sytuację metaboliczną do walki z chorobą, wzmacnia organizm i poprawia funkcjonowanie układu immunologicznego.

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 2268 comment 42

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?