Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Polekowe nasilenie hipoaldosteronizmu w autoimmunologicznym zespole wielogruczołowym typu 2

Polekowe nasilenie hipoaldosteronizmu w autoimmunologicznym zespole wielogruczołowym typu 2

Hipoaldosteronizm jest schorzeniem, do którego dochodzi w następstwie niedostatecznej stymulacji sekrecji aldosteronu, defektów w zakresie syntezy tego hormonu w korze nadnerczy oraz oporności na pobudzenie receptora dla tego hormonu w tkankach obwodowych...

Limfocyty T regulatorowe u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną*

Limfocyty T regulatorowe u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną*

Dzięki postępowi zarówno w diagnostyce jak i leczeniu chorób rozrostowych możemy uzyskać ok. 80% całkowitych wyleczeń z najczęstszego nowotworu u dzieci jakim jest ostra białaczka limfoblastyczna...

Najnowsze standardy terapii pokrzywek

Najnowsze standardy terapii pokrzywek

Pokrzywka jest heterogenną jednostką chorobową, z którą coraz częściej spotykają się w swojej praktyce alergolodzy i dermatolodzy. Jest ona jedną z najczęstszych dermatoz, która istotnie wpływa na jakość życia pacjentów. Ze względu na uporczywość objawów, świąd, ból, widoczne na skórze bąble, a czasem zagrażające życiu obrzęki, pokrzywka powoduje znaczny uszczerbek na zdrowiu, istotnie wpływa na jakość życia i kontakty społeczne dotkniętych nią osób...

Mechanizmy immunologiczne skutecznej immunoterapii swoistej

Mechanizmy immunologiczne skutecznej immunoterapii swoistej

Immunoterapia alergenowa polega na podawaniu (najczęściej podskórnie, niekiedy doustnie w postaci roztworu lub tabletek) wzrastających dawek preparatu zawierającego swoisty alergen, aż do takiej dawki, która wywoła tolerancję. Immunoterapia jest skuteczna w redukcji objawów choroby alergicznej, zmniejsza zużycie leków objawowych, poprawia jakość życia pacjenta...

Zakażenia oportunistyczne – trudności diagnostyczno-terapeutyczne

Zakażenia oportunistyczne – trudności diagnostyczno-terapeutyczne

Rozwój transplantologii, terapii nowotworów, postępy w leczeniu chorych zakażonych wirusem HIV prowadzą do coraz większej liczby zakażeń patogenami, które u osób zdrowych nie powodują zagrożenia. Należy pamiętać, że wiele chorób współistniejących sprzyja zakażeniom układu oddechowego, to jednak nie kwalifikuje ich jako zakażeń oportunistycznych. Chorobami tymi są: cukrzyca, przewlekła choroba nerek lub marskość wątroby...

Probiotyki w praktyce lekarza pierwszego kontaktu. Część II

Probiotyki w praktyce lekarza pierwszego kontaktu. Część II

W ostatnich latach badania nad szczepami probiotycznymi stały się przedmiotem dużej liczby doniesień naukowych o znaczeniu klinicznym. Powszechna dostępność probiotyków oraz ich reklamowanie jako produktów spożywczych i suplementów diety doprowadziła do nadużywania teorii probiozy i powstania błędnych przekonań na temat ich „cudotwórczego” działania.

Probiotyki a układ pokarmowy człowieka

Probiotyki a układ pokarmowy człowieka

W ciągu ostatnich lat w mediach oraz praktycznie w każdym z miesięczników tzw. prasy kolorowej można usłyszeć i przeczytać o probiotykach. Zaleca się ich stosowanie w trakcie biegunek, jak i w innych chorobach układu pokarmowego. Są dostępne bez recepty w aptekach. Czy jednak pacjenci mają szczegółową wiedzę o tych produktach? Czy nie są nadużywane? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Nieżyty nosa u dzieci – czy to tylko alergia?

Nieżyty nosa u dzieci – czy to tylko alergia?

Nieżyty nosa u najmłodszych dzieci (poniżej 5. r.ż.) sprawiają wiele kłopotów pacjentom, ich rodzicom, lekarzom rodzinnym i pediatrom. Najczęściej w praktyce lekarskiej spotykamy się z ostrymi nieżytami nosa i zatok o etiologii wirusowej. Rozpoznanie w większości przypadków nie budzi wątpliwości, choroba trwa 7–14 dni i mija w wyniku leczenia objawowego...

Probiotyki w zapobieganiu i leczeniu zakażeń dróg oddechowych

Probiotyki w zapobieganiu i leczeniu zakażeń dróg oddechowych

Zakażenia górnych dróg oddechowych (zapalenie gardła i migdałków podniebiennych, zatok, ucha środkowego, nagłośni, krtani) i dolnych (zapalenie oskrzeli, oskrzelików, płuc) należą do najczęstszych schorzeń, z którymi styka się lekarz praktyk. Większość zakażeń dróg oddechowych ma etiologię wirusową, zdecydowanie rzadziej wywoływane są przez bakterie. Zmniejszenie ryzyka chorób infekcyjnych układu oddechowego ma znaczenie w każdym wieku, szczególnie zaś w grupach ryzyka (np. dzieci uczęszczające do przedszkola lub żłobka, osoby w podeszłym wieku) i jest ważnym zadaniem dla służby zdrowia.

Leki biopodobne - aktualny stan wiedzy

Leki biopodobne - aktualny stan wiedzy

Leki wytwarzane metodami biotechnologicznymi, tzn. z wykorzystaniem żywych komórek, są obecnie powszechnie stosowane we wszystkich dziedzinach medycyny, a ich udział w farmakoterapii wciąż się zwiększa. W celu zastosowań klinicznych w nefrologii metodami tymi wytwarzane są przede wszystkim czynniki pobudzające erytropoezę, które pozwalają na leczenie niedokrwistości towarzyszącej przewlekłej chorobie nerek.

Rozpoznawanie i leczenie ziarniniakowatości Wegenera

Rozpoznawanie i leczenie ziarniniakowatości Wegenera

Ziarniniakowatość Wegenera (ZW) jest martwiczym zapaleniem małych i średnich naczyń krwionośnych górnych i dolnych dróg oddechowych oraz nerek, charakteryzującym się powstawaniem ziarniniaków i obecnością przeciwciał skierowanych przeciwko proteinazie 3 neutrofilów (PR-3-ANCA). Rzadko występuje postać ograniczona wyłącznie do zajęcia górnych dróg oddechowych, częściej spotyka się scharakteryzowaną na wstępie triadę Wegenera (zapalenie naczyń, ziarniniaki i przeciwciała ANCA) lub występowanie zmian dodatkowo w wielu narządach, o różnej lokalizacji i nasileniu: w narządzie wzroku, skórze, układzie ruchu, układzie nerwowym, przewodzie pokarmowym, moczowo-płciowym i w sercu.

Probiotyki w alergii - fakty i mity

Probiotyki w alergii - fakty i mity

Uważa się, że jednym z elementów odpowiedzialnych za wzrost częstości zachorowań u dzieci na choroby alergiczne jest nieprawidłowy skład flory bakteryjnej. Błona śluzowa jelita wymaga ekspozycji na bakterie w celu rozwoju układu odpornościowego, w tym immunologicznej tolerancji. Skład mikroflory przewodu pokarmowego noworodka i niemowlęcia zależy od sposobu porodu, karmienia i przebytych infekcji. Dlatego też rozumienie roli probiotyków w fizjologii ludzkiego organizmu stało się ważnym i często dyskutowanym zagadnieniem.

Doustna i podjęzykowa immunoterapia swoista

Doustna i podjęzykowa immunoterapia swoista

Immunoterapia swoista polega na podawaniu osobie uczulonej dawek alergenu w celu wywołania tolerancji na uczulającą substancję. Ze względu na drogę podania możemy wyróżnić immunoterapię podskórną (subcutaneous immunotherapy, SCIT), która stosowana jest doświadczalnie i w terapii już od ponad 100 lat. Metoda ta nazywana jest niekiedy immunoterapią "klasyczną" lub "iniekcyjną", w celu odróżnienia jej od innych ("alternatywnych", "nie-iniekcyjnych" lub "miejscowych") dróg podania alergenu.

Kiedy powinno się stosować probiotyki?

Kiedy powinno się stosować probiotyki?

Zgodnie z definicją FAO/WHO, probiotyki to żywe drobnoustroje, które podawane w odpowiednich ilościach wywierają korzystny efekt zdrowotny. W przyszłości definicja ta ulegnie prawdopodobnie modyfikacji, ponieważ z badań przeprowadzonych na zwierzętach wynika, że niektóre skutki działania probiotyków można uzyskać za pomocą zabitych bakterii lub nawet DNA bakteryjnego.

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 2276 comment 43

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?