Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Niepożądane zdarzenia medyczne

Niepożądane zdarzenia medyczne

"Medycyna ciągle jest sztuką, co oznacza, że nawet przy największej staranności i najbardziej zaawansowanej technice medycznej nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich konsekwencji leczenia" - mówi prof. dr hab. n. med. Zbigniew Czernicki, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Warszawie.

Zakres kontroli podmiotu leczniczego i zakres możliwych żądań NFZ

Zakres kontroli podmiotu leczniczego i zakres możliwych żądań NFZ

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (tzn. NFZ) może przeprowadzić kontrolę...

Bezpłatne leki dla pacjentów po 75 roku życia – nowe zasady wystawienia recept i wydania leków

Bezpłatne leki dla pacjentów po 75 roku życia – nowe zasady wystawienia recept i wydania leków

W dniu 12 czerwca 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która m.in. wprowadza uprawnienie do bezpłatnego otrzymania leków dla osób które ukończyły 75 rok życia.

Centra Zdrowia Psychicznego

Centra Zdrowia Psychicznego

poll 101 comment 0

Czy Pani/Pana zdaniem program Centrów Zdrowia Psychicznego, którego pilotaż jest obecnie realizowany, ma szansę znacząco usprawnić środowiskową psychiatryczną opiekę zdrowotną?