Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Leki przeciwpsychotyczne II generacji w terapii schizofrenii

Leki przeciwpsychotyczne II generacji w terapii schizofrenii

Leczenie schizofrenii powinno polegać na oddziaływaniach kompleksowych. Sprowadzanie problemu leczenia chorych na schizofrenię wyłącznie do farmakoterapii jest znacznym uproszczeniem problemu i uniemożliwia niektórym chorym powrót do w miarę normalnego funkcjonowania. Dlatego zawsze należy dążyć do tego, aby leczenie prowadzić wielopłaszczyznowo.

Leki przeciwpsychotyczne II generacji w zaburzeniach psychicznych wieku podeszłego

Leki przeciwpsychotyczne II generacji w zaburzeniach psychicznych wieku podeszłego

W wieku podeszłym do najczęściej występujących zaburzeń psychicznych należą depresje, psychozy, zaburzenia świadomości i otępienie. Charakterystyczną cechą etiopatogenezy i obrazu klinicznego zaburzeń psychicznych, występujących u ludzi starszych, jest polimorfizm objawów utrudniający rozpoznanie i leczenie zgodnie ze standardami obowiązującymi w terapii zaburzeń psychicznych w wieku średnim.

Zasady leczenia nawracających zaburzeń afektywnych (2004)

Zasady leczenia nawracających zaburzeń afektywnych (2004)

Minęło 5 lat od opublikowania pierwszych polskich standardów i algorytmów postępowania terapeutycznego w zaburzeniach afektywnych (100). Okres ten obfitował w szereg wydarzeń w zakresie psychofarmakoterapii zaburzeń psychicznych, w tym zaburzeń afektywnych, które co prawda w sposób zasadniczy nie zmieniły ogólnych zasad postępowania terapeutycznego, jednak wskazują na potrzebę ponownej analizy poprzednich uzgodnień.

Depresja lekooporna

Depresja lekooporna

Wprowadzenie leków przeciwdepresyjnych oraz normotymicznych radykalnie zmieniło możliwości leczenia stanów depresyjnych. Okazało się, że większość chorych może być leczona w warunkach ambulatoryjnych, uległ skróceniu czas utrzymywania się ciężkich zaburzeń w czasie trwania epizodu depresyjnego, pojawiła się realna możliwość zapobiegania nawrotom zaburzeń afektywnych oraz zmniejszenia ryzyka samobójstw wśród chorych dotkniętych depresją.

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 711 comment 5

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?