Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Dokumentacja badania klinicznego

Dokumentacja badania klinicznego

Podstawową dokumentację stanowią dokumenty, które pozwalają na ocenę prowadzenia badania klinicznego i jakości otrzymywanych danych. Dokumenty te maja służyć potwierdzeniu zgodności działania badacza i sponsora z zasadami GCP i obowiązującym prawem. Prowadzenie na bieżąco dokumentacji ułatwia też prowadzenie badania przez sponsora i badacza.

Role i obowiązki w badaniu klinicznym (4) - rola i obowiązki Monitora Badań Klinicznych

Role i obowiązki w badaniu klinicznym (4) - rola i obowiązki Monitora Badań Klinicznych

Monitor Badań Klinicznych (Clinical Research Associate, CRA) to osoba, która jest odpowiedzialna za organizację i nadzór nad badaniami klinicznymi w przydzielonych ośrodkach badawczych. Podstawowym obowiązkiem CRA jest sprawdzanie, czy badanie kliniczne w danym ośrodku prowadzone jest w zgodzie z GCP, przepisami i oczywiście protokołem badania.

Talidomid - perspektywy nowych wskazań terapeutycznych

Talidomid - perspektywy nowych wskazań terapeutycznych

Talidomid jest pochodną kwasu glutaminowego, który jako lek o działaniu sedatywnym wprowadzono w roku 1956 na rynek farmaceutyczny pod nazwą Contergan (1). Z uwagi na jego niską toksyczność, wykazaną na modelu zwierzęcym i niewielkie objawy niepożądane, przyjmowany był chętnie przez kobiety w ciąży dla złagodzenia objawów nudności.

Rewolucja w badaniach klinicznych

Rewolucja w badaniach klinicznych

Od 20 kwietnia 2004 roku obowiązuje w Polsce unijna Dyrektywa UE 2001/20/WE (European Parliament and Council Directive on Clinical Trials). Dyrektywa dotyczy procedur rejestrowania badań klinicznych oraz zasad, według których takie badania się odbywają. Wprowadzone modyfikacje znacznie różnią się od dotychczasowych przepisów.

Najważniejsze jest własne bezpieczeństwo

Najważniejsze jest własne bezpieczeństwo

poll 803 comment 8

Czy masz wystarczające środki ochrony osobistej na wypadek kontaktu z pacjentem zarażonym koronawirusem?