Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Probiotyki i prebiotyki w zapobieganiu i leczeniu chorób u dzieci

Probiotyki i prebiotyki w zapobieganiu i leczeniu chorób u dzieci

Składniki żywności o potencjalnym korzystnym wpływie na funkcje organizmu są w ostatnich latach przedmiotem zainteresowania naukowców w wielu ośrodkach na świecie, a dotychczasowe klinicznie potwierdzone obserwacje wydają się sugerować nowe możliwości zapobiegania i leczenia wielu chorób dietą. Wśród składników o szczególnych możliwościach modulowania różnych funkcji organizmu znajdują się m. in. prebiotyki, probiotyki i synbiotyki, antyoksydanty, fitoestrogeny, flawonoidy.

Bioenergogłupota w natarciu

Bioenergogłupota w natarciu

Nie wszyscy są jeszcze gotowi na akceptację jawnych bredni, ale przyczółek o nazwie "bioenergoterapia" jest już dobrze zakorzenioną w społeczeństwie wizytówką New Age, która ma nawet swój "naukowo" i śpiewnie brzmiący termin - "medycyna holistyczna" (gr. holos - cały) oznaczający jednoczesne leczenia ciała, emocji, duszy i psyche.

Aktualne poglądy na leczenie przewlekłej niewydolności nerek w okresie przeddializacyjnym

Aktualne poglądy na leczenie przewlekłej niewydolności nerek w okresie przeddializacyjnym

Do przewlekłego uszkodzenia nerek i ich postępującej niewydolności mogą prowadzić różne choroby. Usprawnienie opieki przeddializacyjnej ma ogromne znaczenie także z ekonomicznego punktu widzenia. Populacja chorych ze schyłkową niewydolnością nerek objętych nerkową terapią zastępczą stale wzrasta. Przybywa przede wszystkim ludzi starszych, co ma zasadniczy wpływ na utrzymywanie się wysokiej śmiertelności i chorobowości tej grupy, a fundusze przeznaczane na jej leczenie są nieproporcjonalnie wysokie.

Hiponatremia - diagnostyka i leczenie

Hiponatremia - diagnostyka i leczenie

W praktyce ambulatoryjnej zaburzenia gospodarki wodno-eletrolitowej są nie mniej istotne niż u pacjentów hospitalizowanych, aczkolwiek ich znaczenie i zasięg występowania bywa niedoceniany. Do jednych z częściej występujących zaburzeń elektrolitowych należy hiponatremia. W zapobieganiu rozwojowi zaburzeń elektrolitowych i w skutecznym ich leczeniu niezwykle istotna jest znajomość mechanizmów prowadzących w stanach patologii do rozwoju hiponatremii. Nie można tego osiągnąć bez podstawowych informacji o prawidłowej gospodarce wodno-elektrolitowej.

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

poll 602 comment 19

Jak często spotykasz się w swojej pracy z agresją ze strony pacjentów i ich bliskich?