Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Farmakologiczne leczenie zespołu deficytu uwagi z nadruchliwością

Farmakologiczne leczenie zespołu deficytu uwagi z nadruchliwością

Zespół deficytu uwagi z nadruchliwością (attention deficit/ hyperactivity disorder, ADHD) jest najczęściej występującym i najbardziej zbadanym neurorozwojowym zaburzeniem psychicznym okresu dzieciństwa. Zgodnie z obecnymi kryteriami zaburzenie rozpoczyna się przed 7 rokiem życia, a objawy takie jak rozpraszalność uwagi, impulsywność oraz nadmierna aktywność występują w co najmniej dwóch środowiskach, np. w szkole, w domu lub w towarzystwie rówieśników.

Zaburzenia psychiczne w chorobach endokrynnych i ich leczenie

Zaburzenia psychiczne w chorobach endokrynnych i ich leczenie

W chorobach endokrynnych oprócz objawów związanych z dysfunkcją hormonalną występują różnorodne objawy psychopatologiczne i zaburzenia psychiczne. Objawy te, często niespecyficzne, mogą być jedynymi zgłaszanymi przez pacjenta na początku choroby i /lub przez cały czas trwania dysfunkcji hormonalnej. Mogą również nakładać się na objawy somatyczne i tym samym wikłać obraz kliniczny, a więc i leczenie choroby podstawowej, a nawet utrzymywać się mimo uzyskania normalizacji hormonalnej.

Farmakogenetyka leków neuroleptycznych

Farmakogenetyka leków neuroleptycznych

Mimo możliwości stosowania różnych leków neuroleptycznych (przeciwpsychotycznych), okazuje się, że u około 30%-40% pacjentów chorych na schizofrenię nie stwierdza się poprawy stanu psychicznego po pierwszym przypisanym leku, a u 50-60% pacjentów występują objawy uboczne (1). Dotychczas nieznane są kliniczne, biochemiczne, czy też neurofizjologiczne czynniki prognostyczne, wskazujące który lek będzie działać skutecznie u określonego pacjenta.

Leczenie zespołu stresu pourazowego - PTSD

Leczenie zespołu stresu pourazowego - PTSD

Stosowanie farmakoterapii i psychoterapii w zespole stresu pourazowego (Post-traumatic Stress Disorder, PTSD) nawiązuje do podstawowych objawów tego zespołu. Jak w żadnym innym zaburzeniu psychicznym, efektywność stosowania obu tych metod terapeutycznych związana jest z ich wzajemnym uzupełnianiem się. Zaobserwowano, że zarówno stałe powracanie do przeżytego urazu, jak i permanentne pozostawanie ofiar traumy w stanie distresu nie jest możliwe do opanowania ani samą farmakoterapią, ani wyłącznie metodami psychoterapeutycznymi.

Probiotyki i prebiotyki w zapobieganiu i leczeniu chorób u dzieci

Probiotyki i prebiotyki w zapobieganiu i leczeniu chorób u dzieci

Składniki żywności o potencjalnym korzystnym wpływie na funkcje organizmu są w ostatnich latach przedmiotem zainteresowania naukowców w wielu ośrodkach na świecie, a dotychczasowe klinicznie potwierdzone obserwacje wydają się sugerować nowe możliwości zapobiegania i leczenia wielu chorób dietą. Wśród składników o szczególnych możliwościach modulowania różnych funkcji organizmu znajdują się m. in. prebiotyki, probiotyki i synbiotyki, antyoksydanty, fitoestrogeny, flawonoidy.

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 711 comment 5

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?