Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Transplantologia – chwila śmierci, zgoda pacjenta, działanie lekarza po zabiegu

Transplantologia – chwila śmierci, zgoda pacjenta, działanie lekarza po zabiegu

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu, przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, „pobranie komórek, tkanek lub narządów do przeszczepienia jest dopuszczalne po stwierdzeniu trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu (śmierci mózgu)”.

Dokumentacja medyczna w formie elektronicznej

Dokumentacja medyczna w formie elektronicznej

W obecnym stanie prawnym prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej jest uprawnieniem podmiotu leczniczego, a będzie obowiązkiem od dnia 1 sierpnia 2017 r. Aktualnie, zgodnie z rozporządzeniem MZ, dokumentacja medyczna jest prowadzona w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej.

Witamina D3 a depresja

Witamina D3 a depresja

poll 629 comment 3

Czy zleca Pan(i) oznaczenie stężenia witaminy D3 w surowicy u pacjentów z objawami depresji?