Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Bezpłatne leki dla pacjentów po 75 roku życia – nowe zasady wystawienia recept i wydania leków

Bezpłatne leki dla pacjentów po 75 roku życia – nowe zasady wystawienia recept i wydania leków

W dniu 12 czerwca 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która m.in. wprowadza uprawnienie do bezpłatnego otrzymania leków dla osób które ukończyły 75 rok życia.

Koordynator ds. pobierania narządów i zwrot kosztów transplantacji

Koordynator ds. pobierania narządów i zwrot kosztów transplantacji

W praktyce podmiotów leczniczych dokonujących pobrania i przeszczepu narządów pojawiają się dwie istotne wątpliwości prawne tj.: 1) czy powołanie koordynatora przeszczepów jest obowiązkowe oraz 2) w jaki sposób wyliczane są i zwracane koszty dokonania tych świadczeń medycznych.

Wykonywanie badań zleconych przez „obcych” lekarzy systemu

Wykonywanie badań zleconych przez „obcych” lekarzy systemu

Świadczeniobiorca ma prawo do świadczeń z zakresu badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, wykonywanych na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub skierowania pielęgniarki lub położnej. Ustawodawca nie wskazuje...

Transplantologia – analiza ryzyka karnego dla lekarzy

Transplantologia – analiza ryzyka karnego dla lekarzy

Przyczyną prawną, dla której prawo karne „interesuje się” problematyką przeszczepu organów jest przeciwdziałanie procedurom związanym z handlem organami, tak aby nie doprowadzić do celowego przedwczesnego stwierdzenia zgonu pacjenta oraz nie dopuścić do całkowitego uprzedmiotowienia ciała ludzkiego po śmierci.

Transplantologia – chwila śmierci, zgoda pacjenta, działanie lekarza po zabiegu

Transplantologia – chwila śmierci, zgoda pacjenta, działanie lekarza po zabiegu

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu, przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, „pobranie komórek, tkanek lub narządów do przeszczepienia jest dopuszczalne po stwierdzeniu trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu (śmierci mózgu)”.

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

poll 1052 comment 21

Jak często spotykasz się w swojej pracy z agresją ze strony pacjentów i ich bliskich?