Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Choroba Takayasu

Choroba Takayasu

Choroba Takayasu jest przewlekłym zapaleniem naczyń dotyczącym tętnicy głównej, czyli aorty i jej dużych odgałęzień, rzadziej obejmująca tętnicę płucną i tętnice wieńcowe. Choroba zawdzięcza nazwę japońskiemu okuliście, profesorowi na Uniwersytecie w Kanazawa - Mokito Takayasu, który w 1908 roku opisał zmiany na dnie oka u dwóch kobiet z brakiem tętna na tętnicy promieniowej.

Artropatia hemofilowa

Artropatia hemofilowa

Hemofilia jest wrodzoną koagulopatią spowodowaną niedoborem osoczowych czynników krzepnięcia. W przypadku hemofilii A dotyczy on VIII czynnika krzepnięcia, a w przypadku hemofilii B niedobór dotyczy IX czynnika krzepnięcia. Istotą choroby jest upośledzenie krzepnięcia krwi i tendencja do krwawień. Typowe i częste w ciężkiej hemofilii są nawracające wylewy do dużych stawów.

Zmiany w sercu w przebiegu twardziny układowej

Zmiany w sercu w przebiegu twardziny układowej

Twardzina układowa jest układową chorobą tkanki łącznej, która charakteryzuje się postępującym włóknieniem skóry i narządów wewnętrznych, prowadzącym do ich niewydolności, zaburzeniami morfologii i czynności naczyń krwionośnych oraz nieprawidłowościami układu immunologicznego. Szczyt zachorowań przypada między 30. a 50. rokiem życia.

Zachowawcze leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów

Zachowawcze leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów

Choroba zwyrodnieniowa stawów (osteoarthritis) jest wieloetiologicznym zespołem uogólnionego uszkodzenia wszystkich struktur stawowych. Ogólna koncepcja powstania choroby sprowadza się do zaburzonej równowagi między zdolnością przenoszenia i amortyzowania obciążeń mechanicznych przy zachowaniu pełnej odtwarzalnej sprawności przez stawy a nasileniem, częstotliwością i rodzajem tych obciążeń. Innymi słowy, do uszkodzenia stawu może dojść, jeżeli obciążenia są zbyt duże lub struktury stawowe zbyt słabe.

Leczenie chorych na ziarniniakowatość Wegenera

Leczenie chorych na ziarniniakowatość Wegenera

Pierwszy pełny opis zapalenia naczyń, nazwanego później ziarniniakowatością Wegenera (lub ziarniniakiem Wegenera) pochodzi z 1936 roku. Jest to choroba charakteryzująca się występowaniem martwiczych zapaleń drobnych naczyń żylnych i tętniczych z wytwarzaniem około- i wewnątrznaczyniowych ziarniniaków w wielu narządach, szczególnie w obrębie górnych dróg oddechowych, płuc i nerek.

Leczenie tocznia rumieniowatego układowego - współczesne  możliwości i perspektywy

Leczenie tocznia rumieniowatego układowego - współczesne możliwości i perspektywy

Toczeń rumieniowaty układowy (TRU) jest chorobą o podłożu immunologicznym, która charakteryzuje się tworzeniem przeciwciał skierowanych przeciwko jądrom komórkowym z występowaniem wielu objawów klinicznych. Przyczyna choroby jest nieznana, jednak stwierdzono, że czynniki genetyczne odgrywają istotną rolę w predyspozycji do tej choroby. TRU dotyczy głównie kobiet, zwłaszcza w wieku rozrodczym, co wynika najprawdopodobniej z wpływu estrogenów.

Narząd ruchu w chorobach tarczycy

Narząd ruchu w chorobach tarczycy

Choroby tarczycy należą do najczęstszych zaburzeń czynności układu wydzielania wewnętrznego. Ze względu na wpływ hormonów tarczycy na prawie wszystkie komórki organizmu, symptomatologia zaburzeń wydzielania omawianych hormonów jest bardzo bogata i dotyczy licznych narządów. Dolegliwości i zmiany w narządzie ruchu są często pomijane w klinicznej ocenie chorych na nadczynność lub niedoczynność tarczycy lub nie są wiązane przyczynowo z zaburzeniami funkcji tego gruczołu.

Reumatologia: marzenia i rzeczywistość

Reumatologia: marzenia i rzeczywistość

Reumatologia w ostatnich dekadach przeszła wiele przeobrażeń. Jako samodzielna specjalność wyłoniła się z nauki o chorobach wewnętrznych nieco więcej niż pół wieku temu. Dalszy jej rozwój był odmienny od innych specjalności szczegółowych wyodrębnionych z interny, bowiem przez stosunkowo długi czas nie zmienił się ani zasób metod diagnostycznych, ani terapeutycznych jakimi dysponowała reumatologia.

Zastosowane leków biologicznych w leczeniu chorych na reumatoidalne zapalenie stawów lub spondyloartropatie seronegatywne

Zastosowane leków biologicznych w leczeniu chorych na reumatoidalne zapalenie stawów lub spondyloartropatie seronegatywne

Pojęcie "leki biologiczne" jest pojęciem o nieprecyzyjnej definicji. Powstało ono na określenie leków, które oddziałują swoiście na określone etapy procesów immunologiczno-zapalnych. Lekami tymi były początkowo przeciwciała monoklonalne uzyskane metodami inżynierii genetycznej i dlatego określono je jako "leki biologiczne" w przeciwieństwie do leków uzyskiwanych drogą syntezy chemicznej.

Zalecenia postępowania diagnostycznego i leczniczego w osteoporozie. Obniżenie częstości złamań poprzez efektywną profilaktykę i leczenie

Zalecenia postępowania diagnostycznego i leczniczego w osteoporozie. Obniżenie częstości złamań poprzez efektywną profilaktykę i leczenie

Zalecenia dotyczące postępowania diagnostycznego oraz terapeutycznego (farmakologicznego i niefarmakologicznego) ukierunkowanych na obniżenie częstości występowania złamań osteoporotycznych w Polsce.

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 1116 comment 18

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?