Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Dokumentacja medyczna w formie elektronicznej

Dokumentacja medyczna w formie elektronicznej

W obecnym stanie prawnym prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej jest uprawnieniem podmiotu leczniczego, a będzie obowiązkiem od dnia 1 sierpnia 2017 r. Aktualnie, zgodnie z rozporządzeniem MZ, dokumentacja medyczna jest prowadzona w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej.

Pacjenci duchy w kolejce

Pacjenci duchy w kolejce

poll 749 comment 29

Czy za niestawienie się pacjenta na wizytę do lekarza, bez podania bardzo ważnej przyczyny, powinny zostać wprowadzone kary?