Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Alergia nabyta po transplantacji narządów – znane fakty i obecnie obowiązujące hipotezy

Alergia nabyta po transplantacji narządów – znane fakty i obecnie obowiązujące hipotezy

Problem wzrostu częstości występowania chorób alergicznych w grupie pacjentów, u których doszło do przeszczepu narządu, jest złożony. Z pewnością chorzy, u których konieczna była transplantacja, są narażeni na występowanie różnego typu powikłań i trudno porównywać ich do populacji osób zdrowych.

Zachowania zdrowotne chorych na cukrzycę typu 2

Zachowania zdrowotne chorych na cukrzycę typu 2

Badacze prognozują, że do 2030 roku populacja chorych na cukrzycę dojdzie do 360 mln wśród całej ludzkości. W badaniach wykazano, że obecność cukrzycy wzrasta w każdej grupie wiekowej, ale szczególnie zwrócono uwagę przy tym na osoby w wieku średnim, czyli od 40. do 65. roku życia.

Wpływ wieku na opóźnienie rozpoznania astmy oskrzelowej

Wpływ wieku na opóźnienie rozpoznania astmy oskrzelowej

Przegląd literatury naukowej zajmującej się astmą wieku podeszłego dowodzi, że astma w tej grupie osób w okresie starości jest niedostatecznie często diagnozowana, a w konsekwencji nieodpowiednio leczona oraz obarczona wyższą śmiertelnością niż w młodszych grupach wiekowych.

Znaczenie wybranych alergenów zwierząt domowych w rozwoju chorób alergicznych (świnka morska, królik, fretka, szynszyla, myszoskoczek)

Znaczenie wybranych alergenów zwierząt domowych w rozwoju chorób alergicznych (świnka morska, królik, fretka, szynszyla, myszoskoczek)

Ekspozycja na alergeny zwierząt domowych jest czynnikiem ryzyka chorób alergicznych, zwłaszcza w środowisku wielkomiejskim. Zwiększona liczba publikacji dotyczących alergii na zwierzęta futerkowe w ostatnim dziesięcioleciu przemawia za narastającą skalą problemu.

Ewaluacja programów zdrowotnych – od teorii do praktyki

Ewaluacja programów zdrowotnych – od teorii do praktyki

Ewaluacja programu zdrowotnego jest jednym z ważniejszych elementów jego realizacji. W naszym kraju brakuje wystandaryzowanych zaleceń i wytycznych, które byłyby narzędziem ułatwiającym proces planowania, implementacji i ewaluacji programu zdrowotnego.

Witamina D3 a depresja

Witamina D3 a depresja

poll 644 comment 3

Czy zleca Pan(i) oznaczenie stężenia witaminy D3 w surowicy u pacjentów z objawami depresji?