Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Nowe spojrzenie na dysplazję włóknisto-mięśniową w świetle dużych rejestrów chorych

Nowe spojrzenie na dysplazję włóknisto-mięśniową w świetle dużych rejestrów chorych

Dysplazja włóknisto-mięśniowa może wystąpić w każdym wieku, zarówno u dzieci, jak i w wieku młodym, średnim i podeszłym.

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

poll 1043 comment 21

Jak często spotykasz się w swojej pracy z agresją ze strony pacjentów i ich bliskich?