Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Kinezjofobia u pacjentów ze schorzeniami układu krążenia

Kinezjofobia u pacjentów ze schorzeniami układu krążenia

Niezależnymi czynnikami predykcyjnymi kinezjofobii są: wyrażona przez TAPSE dysfunkcja prawej komory i niedokrwistość.

Rehabilitacja psychologiczna stosowana u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca w okresie ostatnich trzydziestu lat

Rehabilitacja psychologiczna stosowana u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca w okresie ostatnich trzydziestu lat

W połowie lat 90. XX wieku wprowadzono nowoczesne inwazyjne metody diagnozy i leczenia chorób układu krążenia. Wraz z zastosowaniem nowoczesnych metod leczenia inwazyjnego zmieniły się metody prowadzenia rehabilitacji psychologicznej.

Zespół jelita nadwrażliwego – zadania psychiatry i psychologa

Zespół jelita nadwrażliwego – zadania psychiatry i psychologa

Zespół jelita nadwrażliwego (IBS) jest częstym problemem medycznym, którego rozpowszechnienie szacuje się na ok. 9–14% w populacji ogólnej. W piśmiennictwie nie budzi wątpliwości fakt, iż osoby cierpiące z powodu IBS mają wyższy poziom lęku i depresji vs osoby zdrowe.

Satysfakcja życia i samoocena wśród kobiet w okresie menopauzy

Satysfakcja życia i samoocena wśród kobiet w okresie menopauzy

Okres okołomenopauzalny jest naturalnym, ale dla większości kobiet bardzo trudnym etapem w życiu. Funkcjonowanie kobiet w tym okresie jest utrudnione nie tylko ze względu na występujące objawy somatyczne, będące skutkiem zmian hormonalnych, w głównej mierze niedoboru estrogenów, lecz także z powodu wpływu czynników psychospołecznych.

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 2276 comment 43

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?