Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Aktualne zasady postępowania w profilaktyce i leczeniu nudności i wymiotów wywołanych chemioterapią

Aktualne zasady postępowania w profilaktyce i leczeniu nudności i wymiotów wywołanych chemioterapią

Występowanie nudności i wymiotów przepowiadających ma etiologię głównie psychogenną i dotyczy chorych, u których wcześniejsze postępowanie przeciwwymiotne było nieskuteczne

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

poll 1066 comment 21

Jak często spotykasz się w swojej pracy z agresją ze strony pacjentów i ich bliskich?