Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Aktualne zasady postępowania w profilaktyce i leczeniu nudności i wymiotów wywołanych chemioterapią

Aktualne zasady postępowania w profilaktyce i leczeniu nudności i wymiotów wywołanych chemioterapią

Występowanie nudności i wymiotów przepowiadających ma etiologię głównie psychogenną i dotyczy chorych, u których wcześniejsze postępowanie przeciwwymiotne było nieskuteczne

Pacjenci duchy w kolejce

Pacjenci duchy w kolejce

poll 752 comment 29

Czy za niestawienie się pacjenta na wizytę do lekarza, bez podania bardzo ważnej przyczyny, powinny zostać wprowadzone kary?