Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Opiniowanie w sprawach z podejrzenia błędu medycznego. Cz. 2. Dowód z opinii biegłego w sprawach z podejrzenia błędu medycznego – oczekiwania, możliwości, zagrożenia…

Opiniowanie w sprawach z podejrzenia błędu medycznego. Cz. 2. Dowód z opinii biegłego w sprawach z podejrzenia błędu medycznego – oczekiwania, możliwości, zagrożenia…

Organy procesowe mają coraz większą trudność z pozyskaniem chętnych do opiniowania biegłych, wysokiej klasy specjalistów, dysponujących wiedzą kliniczną i pożądanym wysokim doświadczeniem, ale także choćby podstawami znajomości zagadnień prawa procesowego i zasad opiniowania sądowo-lekarskiego.

Zaburzenia płodności jako skutek terapii przeciwnowotworowej w okresie dzieciństwa i u młodych dorosłych

Zaburzenia płodności jako skutek terapii przeciwnowotworowej w okresie dzieciństwa i u młodych dorosłych

W pracy przedstawiono zaburzenia płodności stanowiące powikłanie terapii przeciwnowotworowej. Pozostałe zaburzenia neuroendokrynne występują u ponad 40% leczonych przeciwnowotworowo. W przypadku radioterapii OUN, powikłania zależą od wieku (im młodszy pacjent, tym częstsze i bardziej nasilone zaburzenia) i dawki napromieniania.

Profilaktyka i terapia kacheksji nowotworowej w praktyce lekarza rodzinnego

Profilaktyka i terapia kacheksji nowotworowej w praktyce lekarza rodzinnego

Dynamika progresji wyniszczenia organizmu w chorobach nowotworowych jest indywidualnie zróżnicowana i zależy od rodzaju nowotworu, lokalizacji zmian, jak również od metod prowadzonego leczenia. Kacheksja najczęściej występuje w nowotworach płuc i układu pokarmowego (trzustki, żołądka), rzadziej w nowotworach piersi, układu chłonnego i krwiotwórczego.

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 2276 comment 43

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?