Porażka Funduszu Medycznego

Porażka Funduszu Medycznego

comment 9

Teraz okazuje się, że nawet wydatki, które znalazły się w planie, zrealizowano zaledwie w jednej dziesiątej.

Płuca do transplantacji przetransportowano dronem

W Kanadzie, szczególnie w rejonach, gdzie są duże odległości, a transport jest utrudniony, miejscowe władze przyglądają się sposobom wykorzystania dronów do innych form medycznego transportu.

Aktywność fizyczna chroni przed rakiem

Trzy procent wszystkich przypadków nowotworów rozpoznanych w USA w latach 2013–2016 u dorosłych w wieku 30 lat i starszych można przypisać brakowi aktywności fizycznej.

Porażka Funduszu Medycznego

Teraz okazuje się, że nawet wydatki, które znalazły się w planie, zrealizowano zaledwie w jednej dziesiątej.

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 1253 comment 22

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?