Nadciągają ciemne chmury...

Nadciągają ciemne chmury...

47 proc. Polek i Polaków uważa, że rodzic ma prawo nie szczepić dziecka (sic!) - wynika z sondażu przeprowadzonego przez firmę Millward Brown w dniach 14-19 września 2018 r. na reprezentatywnej grupie 1500 dorosłych Polek i Polaków.

Będzie łatwiej o wsparcie z programu „Za życiem"

Będzie łatwiej o wsparcie z programu „Za życiem"

Rodzic starający się w gminie o jednorazowe świadczenie związane z narodzinami ciężko lub nieuleczalnie chorego dziecka będzie mógł to potwierdzić zaświadczeniem wydanym przez neurologa lub kardiologa dziecięcego.

Lekarze też chcą ulg

NRL chce, by lekarze i lekarze dentyści mieli możliwość odliczenia od podatku podwójnych kosztów zakupu sprzętu informatycznego w związku z e-receptą.

Inne sartany z Chin też rakotwórcze?

Europejska Agencja Leków uznała właśnie, że kolejna substancja czynna chińskiego producenta – irbesartan – nie może być dostarczana na europejski rynek.

Wafle z aflatoksynami

W trzech partiach wafli kukurydzianych marki Good Food stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia aflatoksynami – informuje GIS.

Wsparcie na e-recepty

Każdy wydatek apteki do 3,5 tys. zł dotyczący e-recept będzie liczony podwójnie – pomniejszy podstawę opodatkowania – zapowiada wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

NFZ będzie zdalnie kontrolował placówki medyczne

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Planowane regulacje zakładają m.in. wprowadzenie zdalnej (elektronicznej) komunikacji pomiędzy NFZ a kontrolowanymi przez Fundusz placówkami

Wirtualna rzeczywistość w opiece psychiatrycznej

Wirtualna rzeczywistość w opiece psychiatrycznej

poll 44 comment 0

Czy spotkał(a) się Pan(i) w swojej praktyce zawodowej z zastosowaniem technik wirtualnej rzeczywistości w leczeniu pacjentów z chorobami psychicznymi, np. psychozą, PTSD lub zaburzeniami lękowymi?