NFZ będzie zdalnie kontrolował placówki medyczne

NFZ będzie zdalnie kontrolował placówki medyczne

comment 3

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Planowane regulacje zakładają m.in. wprowadzenie zdalnej (elektronicznej) komunikacji pomiędzy NFZ a kontrolowanymi przez Fundusz placówkami

Po pierwsze zdrowie

Po pierwsze zdrowie

Prof. Górska podkreśla niedostateczną wiedzę o skutkach chorób przyzębia nie tylko wśród pacjentów, ale również lekarzy pierwszego kontaktu.

Centra Zdrowia Psychicznego

Centra Zdrowia Psychicznego

poll 8 comment 0

Czy Pani/Pana zdaniem program Centrów Zdrowia Psychicznego, którego pilotaż jest obecnie realizowany, ma szansę znacząco usprawnić środowiskową psychiatryczną opiekę zdrowotną?