Aktualności

Apel Stowarzyszenia Właścicieli Aptek

Apel Stowarzyszenia Właścicieli Aptek

SWA przekazało do Senatu RP protest przeciwko wybranym zapisom ustawy "Prawo farmaceutyczne", widząc w niej zagrożenie dla często podstawowego źródła utrzymania właścicieli aptek.

Karty chipowe na Śląsku

Karty chipowe na Śląsku

comment 2

Śląska Kasa Chorych jako pierwsza w Polsce wprowadza elektroniczne dokumenty zawierające dane osób ubezpieczonych.

Punkt Informacyjny Podkarpackiej RKCh w Dębicy

Punkt Informacyjny Podkarpackiej RKCh w Dębicy

Od początku września br. w Dębicy, dzięki staraniom kasy chorych oraz przychylności władz miasta i starostwa, został uruchomiony nowy Punkt Informacyjny Podkarpackiej RKCh.

Ułatwiona rejestracja praktyk medycznych

Ułatwiona rejestracja praktyk medycznych

Od 12 września praktykę lekarską lub pielęgniarską wystarczy zarejestrować wyłącznie w odpowiedniej okręgowej izbie lekarskiej lub pielęgniarskiej.

Apteki dla wybranych

Apteki dla wybranych

30 sierpnia Senat przyjął ustawę o prawie farmaceutycznym, podtrzymując budzące wątpliwości przepisy o własności aptek, a w szczególności, że właścicielem apteki może być tylko farmaceuta i może on posiadać tylko jedną aptekę.

Minister Zdrowia powołał Centrum Egzaminów Medycznych

Minister Zdrowia powołał Centrum Egzaminów Medycznych

31 sierpnia br. Minister Zdrowia uruchomił Centrum Egzaminów Medycznych, którego celem jest organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych oraz innych egzaminów z zakresu kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy, lekarzy stomatologów, farmaceutów oraz innych osób wykonujących zawody medyczne.

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

poll 2 comment 0

Jak często spotykasz się w swojej pracy z agresją ze strony pacjentów i ich bliskich?