Aktualności

Kary za brak szczepienia dziecka są dopuszczalne

Kary za brak szczepienia dziecka są dopuszczalne

System obowiązkowych szczepień, który zakłada nakładanie kar administracyjnych na rodziców za niezaszczepienie dziecka, nie narusza Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Dopuszczalna jest także sankcja w postaci nieprzyjęcia niezaszczepionych dzieci do przedszkoli – uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka.

W Indiach wykryto kolejny wariant koronawirusa

W Indiach wykryto kolejny wariant koronawirusa

„Trzeba zachować czujność i monitorować sytuację, bo delta ma duży potencjał epidemiczny” – ostrzega ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) ds. Covid-19 dr Paweł Grzesiowski.

W Holandii gigantyczne opóźnienia w operacjach

W Holandii gigantyczne opóźnienia w operacjach

Holenderskie Stowarzyszenie Anestezjologii ogłosiło, że nadrobienie opóźnień w operacjach i zabiegach medycznych, przełożonych przez pandemię, zajmie co najmniej dwa lata.

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 711 comment 5

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?